สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560    ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำสอด    โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดบ้านวิชาการ"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการศึกษา อย่างยั่งยืน"    ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษา    สพป.ลำพูน เขต 1 จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมป้องกันการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนและสาธารณภัยของสถานศึกษา ประจำปี 2561    ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนวัดร้องธาร อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน    สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในสังกัด    ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ประธานพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนพิกุลทอง    ผอ.สพป.ชัยนาท ติดตามชีั้แจงการดำเนินการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1    อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาการใช้ Internet เป้าหมายครบ 100 % ภายในกุมภาพันธ์ 61
  • pic_address.png
   

เว็บไซต์อื่นๆ  

 

moe

obec

stem

obecchanel

etv

dltv

dlit

 schoolbest tambon

logo

 
banna nop1


banna nop2


 
p1

true

toog

 

 

 

 

 

   

ลิงค์วิชาการ  

 
ONET
Schoolmis
 nt1
button4
 
 
   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

Flag Counter

   

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

header sp spb3

67Nayok

   

ข่าวสาร สพป.สพ.3

   

แจ้งข่าวสารภายใน

   

แจ้งข่าวประกวดราคา

   

RSS สพฐ หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี2561

การเสนอโครงการ ภายใต้ Participation Programme สำหรับปี 2018-2019 ขององค์การยูเนสโก

การบริจาคที่ดิน สิ่งปลูกสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี

สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา

โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2561

ข้าราชการ สพฐ. ที่เป็นสมาชิก กบข.ที่สนใจ และประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561

ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2561-2562

อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 8

การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ทุนฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ณประเทศอินเดีย

ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อา่รอย่างมืออาชีพสำหรับพลเมืองของประเทศในอาเซียน ของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม

ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและต่างประเทศ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ทุน 2019 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018

การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศ๊กษาและวัฒธรรมกับโครงการ YFU สหพันธรัฐเยอรมันนี ประจำปี 2561
   

newsspb3

   

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

  smartobec
  
SmartOffice

Salary
 
smss
 
 
 
 
 
  
 
a1
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

ข่าวประจำวัน

   

Facebook ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรี เขต 3

   

ข่าวจากครูบ้านนอก

   

หนังสือราชการจาก สพฐ.

   
© Suphanburi Primary Educational Service Area Office 3